Mennesker der kender deres rettigheder, kan nemmere hævde deres ret.

Undervisning og træning

Velkommen til afsnittet om undervisning og træning

Mennesker med udviklingshæmning har ofte meget vanskeligt ved at finde et job. En af årsagerne er at de ofte ikke kender deres rettigheder, dermed bliver de direkte eller indirekte let ofre for forskelsbehandling.

En ung kvinde diskriminerer en person med udviklingshæmning I forbindelse med en virksomhedspræsentation

I dette afsnit vil du finde informationsmateriale, undervisningsmateriale og særligt udviklet hjælperedskaber. Med disse muligheder vil det være lettere at forklarer hvad forskelsbehandling er, hvilken beskyttelse EU's direktiv om forbud mod forskelsbehandling giver. Alle medlemslandene i EU er forpligtet til at indfører direktivet i den nationale lovgivning. På siden er kan man også se hvorledes direktivet er indført i lovgivningen i Skotland, Irland, Litauen og Danmark. Endelig findes der også nogle anvisninger på, hvad man gør, hvis man har været udsat for forskelsbehandling.

Materialet på denne side kan anvendes af:

  • Mennesker med udviklingshæmning hvis de har lyst
  • Støttepersoner til mennesker med udviklingshæmning
  • Materialet kan bruges individuelt eller i grupper

I afsnittet med juridisk information, findes der en mere detaljeret information. På siden med nyttige links kan du finde andre relevante links.

 

Præsentation af nye strategier på en videoprojektorEn gruppe af mennesker sidder, lytter og tager noter fra præsentationen

 

Undervisningsmodul 1 – Hvad er forskelsbehandling

Undervisningsmodul 1 forklarer hvad forskelsbehandling er.

Man kan bruge undervisningsmodul 1 alene men den vil også kunne bruges til gruppeundervisning

PDF: Klik her for at åbne Undervisningsmodul 1.

Lærervejledning til undervisningsmodul 1

Dette materiale vil støtte og vejlede underviseren i brugen af undervisningsmodul 1. I vejledningen er der indarbejdet forskellige opgaver der giver interaktion mellem underviser og elev. Vejledningen understøtter individuel såvel som gruppeundervisning i viden om hvad forskelsbehandling er.

PDF: Klik her for at åbne lærervejledning til undervisningsmodul 1.

Overhead til brug for lærervejledning til undervisningsmodul 1

Her findes en samling af overheads med alle billederne der er brugt i undervisningsmaterialet, dog renset for tekst. Overheads egner sig bedst til gruppe undervisning.

PDF: Klik her for at åbne overheads til brug for lærervejledning.

 

Undervisningsmodul 2

Undervisningsmodul 2 forklarer hvordan lovgivningen fungerer i dit land og hvilke rettigheder har du.

PDF: Klik her for at åbne Undervisningsmodul 2.

Overhead til brug for lærervejledning til undervisningsmodul 2

Her findes en samling af overheads med alle billederne der er brugt i undervisningsmaterialet, dog renset for tekst. Overheads egner sig bedst til gruppe undervisning.

PDF: Klik her for at åbne overheads til brug for lærervejledning.

 

Video klip

Der er blevet optaget 8 forskellige videoklip, der alle illustrerer hvorledes det opleves at være udsat for forskelsbehandling når man er udviklingshæmmet. Videoklippene kan bruges som en integreret del af undervisningsmodul 1, men de kan også ses separat og bruges til oplæg for samtale.

Se videklippene her.

Fire video klip fra undervisningsmaterialet til mennesker med udviklingshæmning

 

Kompensation på arbejdsmarkedet

Det er altid svært at fortælle og sætte sikre kriterier for hvornår en arbejdsgiver er forpligtet til at kompenserede den ansatte i forhold en gennemførelse af jobbet eller ansættelsesforholdet. Vi har valgt at samle en række eksempler på hvorledes forskellige arbejdsgivere har valgt at håndtere forpligtigelsen til kompensation.

PDF: Klik her for at se eksemplerne.

 

Download Adobe Reader

For at kunne læse PDF dokumenterne på denne side skal du have installeret Adobe Reader v7 eller nyere. Download Adobe Reader her.


 
EU Directive logo
Work it out er støttet af Kommissionen for de Europæiske
fællesskaber. Kommissionen for de Europæiske fællesskaber
er ikke ansvarlig for indholdet på denne hjemmeside.
www.stop-discrimination.info