Mennesker der kender deres rettigheder, kan nemmere hævde deres ret.

Om partnerne

Work it out er et internationalt projekt der involverer fire organisationer fra fire lande inden for EU.

Alle organisationerne arbejder for og med mennesker med udviklingshæmning. Undervisningsmateriale, juridiske vejledninger og oplysningsmateriale er udviklet i fællesskab mellem partnerorganisationerne – til glæde og gavn for mennesker med udviklingshæmning samt advokater og jurister der kunne påtænkes at ville udtage en stævning.

En ung mand har brug for hjælp til at læse og forstå en tekst En voksen forsøger at hjælpe en udviklingshæmmet med at læse og forstå en artikel i avisen

kontaktsiden finder du kontaktoplysninger til de forskellige organisationer.

 

Landsforeningen LEV

Landsforeningen LEV er en interesseorganisation for mennesker med udviklingshæmning, deres familier og andre der har interesse. LEV er stiftet i 1952. Landsforeningen LEV driver ingen tilbud eller direkte service for mennesker. Landsforeningen LEVs fokus er rettet mod beslutningstagere, på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan.

Målsætningen for Landsforeningen LEV er at sikre at mennesker med udviklingshæmning altid vil have adgang til at leve et liv så nær det normale som overhovedet muligt. I sin tid betød det afskaffelser af institutioner, senere betød det adgang til uddannelse, til at stifte familie – kun udviklingen i det omkringliggende samfund, kan fortælle hvor langt vi når. At være udviklingshæmmet betyder ikke at man skal have det bedre end andre, men skal blot have det lige så godt, med de samme muligheder. Landsforeningen LEV tæller i dag ca. 16.000 medlemmer.

Få mere info om LEV på www.lev.dk

 

KARE

Kare er en organisation der hører hjemme I counties of Kildare, Eest Offaly and West Wicklov. Kare arbejder udelukkende for at sikre livslang støtte til mennesker med udviklingshæmning og deres familier.

Vores mål er at støtte mennesker i at blive fuldgyldige og ligeværdige samfundsborgere, mål som vi kan opfylde gennem støttet ved at give adgang til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, adgang til livslang læring, opøvelse af sociale og kreative færdigheder kombineret med muligheden for at leve på egne vilkår.

Få mere info om KARE på www.kare.ie

 

VILTIS

Viltis er en NGO der er startet i 1989. Vores vision er at blive en af de ledende kræfter inden for kampen, der skal sikre mennesker med udviklingshæmning fuld integrering og deltagelse i samfundslivet i Litauen. Viltis repræsenterer og forsvarer rettighederne for mennesker med udviklingshæmning og deres familier.

Få mere info om Viltis på www.viltis.lt

 

ENABLE Scotland

Enable er Skotlands ledende organisation når det handler om mennesker med udviklingshæmning og deres familier. Enable har mere end 4.000 medlemmer. Enable driver til dagligt en række tilbud for udviklingshæmmede. Enable har en stor erfaring med at skaffe mennesker med udviklingshæmning job på det ordinære arbejdsmarked og har længe være aktive i kampen for at sikre at udviklingshæmmede ikke bliver ofre for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Få mere info om Enable Scotland på www.enable.org.uk

 


 
EU Directive logo
Work it out er støttet af Kommissionen for de Europæiske
fællesskaber. Kommissionen for de Europæiske fællesskaber
er ikke ansvarlig for indholdet på denne hjemmeside.
www.stop-discrimination.info