Mennesker der kender deres rettigheder, kan nemmere hævde deres ret.

Nyttige links

Velkommen til siden med nyttige links

Vi håber at denne side vil hjælpe dig med henvisninger til andre hjemmesider med informationer om hvordan diskrimination på arbejdspladsen kan undgås.

Vær opmærksom på at du forlader hjemmesiden Work it out ved at klikke på et link. Work it Out er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne hjemmesider.

Udviklingshæmmede bliver mobbet på arbejdet

 

 

Europæiske links

Unionen for de europæiske fællesskaber online
www.europa.eu

Kommissionen for de europæiske fællesskaber
http://ec.europa.eu

Kommissionen for de europæiske fællesskaber – handicap sektionen
http://ec.europa.eu/employment_social/disability

Informationer om nye tiltage inden for anti-diskrimination fra kommissionen for de europæiske fællesskaber
www.nondiscrimination-eu.info

Inclusion Europe
www.inclusion-europe.org

Det Europæiske handicap forum
EDF er en europæisk paraplyorganisation der repræsentere mere end 50 millioner mennesker med forskellige former for handicap i Europa. EDF arbejder, for at sikre handicappede medborgere har fuld adgang til fundamentale rettigheder samt menneskerettigheder. Dette opnås igennem EDFs aktive deltagelse i politik udviklingen inden for den europæiske union.
www.edf-feph.org


 

Danske links

Det Danske Center for menneskerettigheder
Det danske centre for menneskerettigheder er det danske klageorgan, når man har været udsat for diskrimination som følge af race eller etnisitet.
www.edf-feph.org

The Danish institute for human rights
The national Danish institute for human rights is the official complaints commission, if you have been discriminated against on the basis of Race or ethnical origin
www.humanrights.dk

Dokumentations og rådgivningscenteret om racediskrimination
Rådgivningscenteret yder gratis rådgivning og vejledning til personer der mener, at have været udsat for diskrimination.
www.drcenter.dk

Center for ligebehandling af mennesker med handicap
Center for Ligebehandling af Handicappede er et offentligt center, som arbejder for at skabe bedre vilkår for alle handicapgrupper i Danmark.
Vi undersøger og dokumenterer forhold, som vanskeliggør handicappedes deltagelse i samfundet. Vores viden er rettet mod alle med en handicappolitisk interesse – lige fra privatpersoner til professionelle i offentlige og private virksomheder.
www.clh.dk

The Equal Opportunities Centre for Disabled Persons
By parliamentary resolution B 43 of 1993 it was decided to establish an Equal Opportunities Centre for Disabled Persons under the Danish Disability Council. B 43 sets out the task of the Equal Opportunities Centre for Disabled Persons as follows:
”This unit is to collect, initiate and communicate, nationally as well as internationally, the information and expertise required about the situation of disabled people and the effects of particular disabilities. Moreover, the unit is to pay attention to instances where people with disabilities are discriminated against so that the Danish Disability Council can raise the issue with the relevant authority.”
www.clh.dk


 

Engelske links

Kommissionen for race lighed (CRE)
CRE arbejder på at undgå diskrimination som følge af race eller etnisk oprindelse i England, Wales og Skotland. CRE er ansvarlig for at sikre at mennesker er i stand til at håndhæve deres rettigheder i forhold til den gældende lovgivning ”the Race Relations Act”. CRE kan give juridisk rådgivning og vejledning samt efterforske virksomheder og organisationer. I det tilfælde at disse overtræder gældende regler, kan CRE tvinge dem til at ændre politik og praksis. I April 2009 vil CER blive udskiftet med kommissionen for lighed og menneskerettigheder (CHER)
www.cre.gov.uk

Kommissionen for handicappedes rettigheder (DRC)
DRC arbejder for et samfund hvor alle mennesker med handicap kan deltage på lige vilkår med andre medborgere. DRC er ansvarlig for at mennesker med handicap i England, Wales og Skotland har mulighed for at håndhæve deres rettigheder samt har adgang til offentlig ydelser, i henhold til den gældende lovgivning ”the Disability Discrimination Act”. DRC har en rådgivningslinie, og kan hjælpe mennesker med at rejse sager hvor de har været udsat for diskrimination. Til oktober 2007 vil denne kommission blive erstattet af kommissionen for lighed og menneskerettigheder (CEHR).
www.drc.org.uk

En oversigt fra DRC om nødvendige tilpasninger af arbejdspladsen i forhold til mennesker med udviklingshæmning
http://drc.org.uk/library/publications/employment/your_rights_at_work_-_a_guide_.aspx

Kommissionen for lige muligheder (EOC)
EOC kan hjælpe dig hvis du som følge af dit køn er blevet udsat for diskrimination eller en uretfærdig behandling på jobbet, i uddannelsessystemet, i brugen af offentlige ydelser. Det er denne kommissions opgave at sikre at mænd og kvinder behandles ens i forhold til den gældende lovgivning ” the Sex Discrimination Act”. Kommissionen har en rådgivningsline samt en hjemmeside med juridisk vejledning. Kommisionen kan hjælpe med at rejse sager. Til oktober 2007 vil denne kommission blive erstattet af kommissionen for lighed og menneskerettigheder (CEHR).

Kommissionen for lighed og menneskerettigheder (CEHR)
Efter oktober 2007, oprettes der en ny myndighed der samler alle aktiviteter omkring, forbud mod forskelsbehandling som følge af køn, race, etnisk oprindelse, tro/religion, alder, seksuel orientering og handicap. Der vil være en let-læst vejledning omkring denne kommissions arbejder.
www.cehr.org.uk

Kommissionen for lighed i Nordirland
Denne kommission er ansvarlig for bekæmpe forskelsbehandling i Nordirland og oplyse lighed for Nordirland
www.equalityni.org

Borgerrådgivningen
Borgerrådgivningen giver gratis rådgivning og vejledning omkring juridiske og økonomiske spørgsmål herunder forskelsbehandling på arbejdspladsen.
www.adviceguide.org.uk


 

Irske links

Det nationale rådgivnings råd i Irland
www.nationaladvocacycouncil.ie

Centeret for genoptræning i Irland
www.rehab.ie – genoptræningsinformation

Inclusion Ireland – den nationale forening for mennesker med udviklingshæmning i Irland
www.namhi.ie


 

 

Juridiske links

Advokater og rådgivere der støtter mennesker med udviklingshæmning i at håndtere diskrimination på arbejdspladsen kan finde nedenstående links brugbare.

Vær opmærksom på at ved at klikke på linkene bevæger du dig væk fra hjemmesiden Work it out. Work it out kan således ikke være ansvarlig for indholdet på de sider du finder.

Europæiske juridiske links

Lovgivningen for unionen for de europæiske fællesskaber
http://eur-lex.europa.eu

Rammedirektivet om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation
To find a copy of the Directive use the search facility on
http://eur-lex.europa.eu

Rammedirektivet om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet – national lovgivning og bemærkninger
Her kan du se hvorledes de forskellige Europæiske stater har implementeret rammedirektivet i deres nationale lovgivning.
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgms_en.htm

Domstolen for de Europæiske fællesskaber
http://curia.europa.eu/


 

Engelske juridiske links

Afgørelser afsagt i forhold til ”the Disability Discrimination Act” :
www.drc.org.uk/the_law/drc_legal_cases.aspx

Kommissionen for lige muligheders hjemmeside for juridisk rådgivning i England og Wales
Denne side giver adgang til juridisk rådgivning til jurister og rådgivere der repræsentere offer diskrimination som følge af køn og ligeløn. Den giver en praktisk vejledning om hvorledes klager specielt inden for forskels behandling som følge af køn, seksuelt chikane, ligeløn, ansøgning og udvælgelse, udarbejdes.
www.eoc-law.org.uk

Kommissionen for lige muligheders hjemmeside for juridisk rådgivning i Skotland
En tilsvarende hjemmeside som ovenstående, men her er fokus Skotland.
www.eoc-law-scotland.org.uk


 

Irske juridiske links

Den engelske og irske ombudsmand
www.bioa.org.uk

Afdelingen for jura, lighed og lov reformer i Irland
www.justice.ie

 
EU Directive logo
Work it out er støttet af Kommissionen for de Europæiske
fællesskaber. Kommissionen for de Europæiske fællesskaber
er ikke ansvarlig for indholdet på denne hjemmeside.
www.stop-discrimination.info