Mennesker der kender deres rettigheder, kan nemmere hævde deres ret.

Om projektet

Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Vil du vide mere om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og hvorledes forskelsbehandling i forhold til mennesker med udviklingshæmning kan undgås?

Work it out kan være en hjælp til mennesker med udviklingshæmning til at forstå og håndtere forskelsbehandling i forhold til et ansættelsesforhold.

Vi har lavet nogle redskaber som kan hjælpe mennesker med udviklingshæmning, deres støttepersoner og jurister. Disse hjælperedskaber er lagt ud på denne hjemmeside, de kan bruges til at forså hvad forskelsbehandling er, hvorledes det kan undgås at det kommer så vidt.

Work it out er et samarbejdsprojekt mellem organisationer fra Danmark, Irland, Skotland og Litauen.

En ung mand med down syndrom er på arbejde og vasker en bil En ung mand med down syndrom kigger i avisen efter et nyt job

 

Mennesker der kender deres rettigheder, kan nemmere hÆvde deres ret

Work it out er et projekt, der har som målsætning at hjælpe mennesker med udviklingshæmning til at forstå og håndtere situationer hvor, de forskelsbehandles – eksempelvis når de søger arbejde eller gerne vil have en uddannelse.

Projektet arbejder med det eurpæiske rammedirektiv omkring forbud mod forskelsbehandling af mennesker på arbejdsmarkedet. Dette rammedirektiv er ofte forkortet FED. Projektet har også til formål at undersøge hvorledes forskellige lande inden for EU sikre at mennesker med udviklingshæmning har lighed for loven.

Projektet var koordineret af Landsforeningen LEV i Danmark, de øvrige partnere er Kare fra Irland, Viltis fra Lithaun og Enable fra Skotland.

Målet i projektet har været at producere nogle hjælpeværktøjer til mennesker med udviklingshæmning, deres støttepersoner og jurister i de lande, der er omfattet af projektet. Disse værkstøjer, er uformet således at de også vil kunne bruges af andre mennesker fra andre EU lande.

En ung mand med down syndrom ser meget fortvivlet ud En ung mand med down syndrom smider avisen ud (still 1) En ung mand med down syndrom smider avisen ud (still 2)

Projektet består af:

En uddannelsespakke der indeholder:

  • Undervisningsmodul 1 fortæller om forskelsbehandling og hvilke retningsliner der er givet EU's direktiv omkring forbud mod forskelsbehandling.
  • Undervisningsmodul 2 fortæller om hvorledes EU direktivet er blevet indføjet i den nationale lovgivning og hvorledes man i de enkelte EU lande kan bruge lovgivningen,
  • En undervisningsvejledning. Undervisningsmanualen er tænkt som et støtte redskab for personale der gerne vil bruge materialet og undervise udviklingshæmmede.

En DVD

På DVDen ses forskellige typiske eksempler på hvorledes udviklingshæmmede opfatter forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og hvad der kan gøres for at undgå disse situationer.

Klik her for at se videoklippene fra DVDen.

En juridisk strategi

En juridisk strategi der sikre at advokater, jurister og andet fagpersonale har viden om de særlige forhold der gør sig gældende, når der er tale om mennesker med udviklingshæmning.

Klik her for at gå til siden med juridisk strategi.

En vejledning med de bedste eksempler

Mange vil gerne hjælpe og sikre at udviklingshæmmede ikke forsætter med at være ofre, derfor er de bedste eksempler indsamlet blandt jurister om hvordan forskelsbehandling med udviklingshæmmede i ofrerollen bedst bekæmpes.

Klik her for at gå til siden med juridiske vejledning og eksempler.

 

Projektet har fundet sted fra november 2004 til november 2006. Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Kommissionen for de Europæiske fællesskaber.


 
EU Directive logo
Work it out er støttet af Kommissionen for de Europæiske
fællesskaber. Kommissionen for de Europæiske fællesskaber
er ikke ansvarlig for indholdet på denne hjemmeside.
www.stop-discrimination.info